Cranio sacraal


Onder het cranio sacrale systeem valt het zenuwstelsel, het sacrum (bekken), de schedel met zijn inwendige organen, het zenuwkanaal, de hersenzenuwen en het bindweefsel dat dit alles verbindt.

De schedel bestaat uit verschillende botstukken die met elkaar verbonden zijn door schedelnaden. Deze naden zorgen voor een zekere mate van flexibiliteit.

De schedel is verbonden met het bekken en werkt hiermee samen.
Bewegingsverlies in het cranio sacrale systeem kan nadelige gevolgen hebben.


U kunt denken aan o.a. hoofdpijn, kaakproblemen, geheugen- en concentratieproblemen, hormonale-, en spijsverteringsproblemen, slaapstoornissen, terugkerende bijholteontstekingen, oorpijn, oorsuizen en soms depressieve gevoelens.

Een voorbeeld van cranio sacrale disfunctie is hoofdpijnklachten na een val op het staartbeentje. Niet de meest voor de hand liggende gedachte maar de oorzaak van de hoofdpijn kan liggen in het bekken.

Als osteopaat beredeneer ik veel vanuit het zenuwstelsel en ik zal dus altijd het cranio sacrale systeem onderzoeken.
Behandelen van het cranio sacrale systeem zal alleen gebeuren als het een meerwaarde heeft voor het herstel.
Parietaal


Visceraal
Visceraal